موسسه خیریه پیام امید Tag

شرکت تبلیغاتی ایده در خصوص مسئولیت های اجتماعی خود حامی موسسه خیریه پیام امید می باشد. مفهوم  " مسئولیت اجتماعی شرکت ها" در زمره مفاهیم اخلاق کسب و کار مطرح است و به نقشی که شرکت ها درحوزه اجتماعی برعهده دارند مربوط می شود. به گزارش بانکی دات...