اسپانسرینگ

espansering

گروه ایده با سابقه فاخر تبلیغاتی و ارتباط مداوم با صنعتگران و بنگاه های اقتصادی میتواند رابط مناسبی بین سینما و صنعت باشد . از آنجایی که مشکل اصلی سینما گران یافتن اسپانسر مناسب برای اجرای پروژه هایشان میباشد وجود مجموعه ای معظم که تجربه ی بالایی در زمینه صنعت و هنر را دارا میباشد ، میتواند گره گشای موثری برای تعالی صنعت سینما باشد .