241365
 

گروه اید حامی مالی کنفرانس بین المللی برند

گروه اید حامی مالی کنفرانس بین المللی برند

کنفرانس بین المللی برند در تاریخ های ۵ و ۶ اسفند ماه سال 93، به همت گروه پژوهشی رهیافت و با حمایت مالی گروه تبلیغاتی ایده در محل سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما، برگزار گردید.
اهداف نهمین کنفرانس بین المللی برند:
ارتقا توسعه و ترویج دانش مدیریت برند
ارتباط و تعامل بین سرمایه گذاران و صاحبان برند های ملی و دولت و مجلس
تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه برند پیرامون توسعه و بکارگیری تکنیک های برند سازی
تبیین اهمیت برند و ترغیب سازمان ها و تشکل ها و شرکت ها به امر برند سازی
تبیین راهکار ها و قوانین حمایت از مالکیت فکری برند و مسائل حقوقی و داوری برند
فضا سازی جهت تسهیل رویه های ثبت مالکیت فکری و نام و نشان تجاری در مراجع بین المللی
کمک به توسعه پایدار صادرات از طریق حمایت از برند های ملی
رسیدن به راهکارهای برند سازی ملی برای جذب سرمایه های خارجی

گروه ایدهگروه ایده ایزدیگروه ایدهگروه ایده

برچسب ها:


نام:captcha
Refresh

ایمیل:نظر: