241365
 

رویداد وقت اضافه

رویداد وقت اضافه

یک هفت سین زیبا.یک مراسم به یاد ماندنی.یب فراموش نشدنی و بزرگانی که آمده بودند تا با قدوم خود آمدن بهار را نوید دهند.

فت قهرمان،هفت خوب،هفت بزرگ و هفت مهمان دوست داشتنی آمده بودند تا هرکدام با انتخاب "سین" مورد علاقه خود به نوعی آمدن عید و بهار را به ما یادآور شوند.

 

 

برچسب ها:


نام:captcha
Refresh

ایمیل:نظر:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(/home/idehgrou/src/storage/framework/sessions/dTrnumH3cZ1e7QCWKKEQrjZP3uwVQ0BEheJqEx0P): failed to open stream: Disk quota exceeded

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(/home/idehgrou/src/storage/framework/sessions/dTrnumH3cZ1e7QCWKKEQrjZP3uwVQ0BEheJqEx0P): failed to open stream: Disk quota exceeded', '/home/idehgrou/src/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 111, array('path' => '/home/idehgrou/src/storage/framework/sessions/dTrnumH3cZ1e7QCWKKEQrjZP3uwVQ0BEheJqEx0P', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"4VHB1B6rO65j0jdCL74B0m76ikHp0NmaUcPGVB7i";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:116:"http://idehgroup.com/news/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/idehgrou/src/storage/framework/sessions/dTrnumH3cZ1e7QCWKKEQrjZP3uwVQ0BEheJqEx0P', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"4VHB1B6rO65j0jdCL74B0m76ikHp0NmaUcPGVB7i";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:116:"http://idehgroup.com/news/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2) in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/idehgrou/src/storage/framework/sessions/dTrnumH3cZ1e7QCWKKEQrjZP3uwVQ0BEheJqEx0P', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"4VHB1B6rO65j0jdCL74B0m76ikHp0NmaUcPGVB7i";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:116:"http://idehgroup.com/news/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('dTrnumH3cZ1e7QCWKKEQrjZP3uwVQ0BEheJqEx0P', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"4VHB1B6rO65j0jdCL74B0m76ikHp0NmaUcPGVB7i";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:116:"http://idehgroup.com/news/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 128
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 216
  8. at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 187
  9. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58