مجری طرح

mojri

مجری طرح یک تهیه کننده فیلم است که در جریان کار و عملیات روزانه یک فیلم بلند، تله‌فیلم یا یک اپیزود از برنامه تلویزیونی به عنوان مدیریت کلیدی عمل می‌کند. یک مجری طرح در یک زمان فقط روی یک فیلم کار می‌کند. آنها مسئول کارکنان و همه رویدادها و مشکلات احتمالی در جریان ساخت فیلم هستند.

مجری طرح کسی است که بر اجرای برنامه و کیفیت کارهای انجام شده، نظارت می کند. پیش از شروع ساخت هر فیلم، برنامه زمان بندی شده ای تهیه می شود که عوامل و دست اندرکاران، باید تلاش کنند تا طبق آن عمل کنند، تا هم فیلم به موقع آماده شود و هم سرمایه به هدر نرود. در صورت بروز مشکلاتی که برنامه را مختل کند، مجری طرح باید سریعاً برنامه جدیدی متناسب با شرایط جدید فراهم کند

گروه تبلیغاتی ایده با توجه به برخورداری از تجهیزات پیشرفته صوتی و تصویری و همچنین نیروی انسانی متخصص  آمادگی اجرای پروژه های مختلف سینمایی و تلوزیونی را دارا میباشد .